Ürün Özellİklerİ

Boyut Bilgisayar Hizmetleri Org. San. ve Ticaret Ltd. Şti. ülkemizde faaliyet gösteren ilaç dağıtım kanallarının değişen ihtiyaçlarına cevap vermektedir. 1984 yılından beri bilişim alanındaki gelişmeleri izleyerek, birikimini sektörün gelişmesi yönünde kullanmaktadır. Faaliyet alanını ecza ve ıtriyat depolarının otomasyonu ile sınırlandırarak "yüksek hizmet kalitesi" yakalamayı başarmıştır. Sektöre ve müşteriye özel çözümler üretmesi başarısının anahtarıdır. Esnek ve modüler yapısı ile verimli, hızlı, çağdaş otomasyon sistemleri geliştirmeye devam etmektedir.

Boyut Ecza Deposu Otomasyon Sistemi Genel Özellikleri

Çok sayıda terminalden sipariş girebilme özelliği :

A ynı anda istenildiği kadar terminalden sipariş girilebilir. Böylece artan siparişlere anında cevap verebilirsiniz.

Hızlı ve etkin ilaç çıkışı

İ lacın siparişinin alınmasından eczaneye ulaşana kadar geçtiği tüm aşamalar otomasyonun güvenli ve hızlı yapısının kontrolündedir.

Barkod / Karekod Kontrollü İlaç Çıkışı :

Ü rünler tek tek veya paketler halinde kontrolden geçirilir. Fatura öncesi yapılan bu kontrol sayesinde miktar ve form hataları engellenmektedir. Miktar ve form kontrolü ardından, İlaç Takip Sistemi üzerinden sorgulandıktan sonra fatura kesilir. Tüm bu işlemler depo çıkış hızından ödün vermeden gerçekleştirilir.

Reyon Modülü :

S iparişler reyonlarda barkod kontrolünden geçirilerek hazırlanır. Yoğun ilaç çıkışı bulunan depolarda kullanılmaktadır. Reyon Modülü büyük miktarlarda ilacın süratle sevkiyata hazır hale getirilmesini sağlamaktadır.

Modüler, entegre, esnek, verimli ve işlevsel bir yapı

B u yapı ile yeni ortaya çıkan ihtiyaçları hızla karşılamak mümkün olmaktadır. Böylece sektördeki değişimlere kolayca uyum sağlayabilirsiniz. Otomasyon sistemi, depo işleyişindeki aksaklıkları tespit eden, çalışmayı kontrol eden ve yönlendiren bir yapıdadır. Kullanıcılardan kaynaklanabilecek olası hatalar en aza indirgenmiş düzeydedir. Yine bu yapı sayesinde minimum kullanıcı çabası ile maksimum verim amaçlanmıştır.

Beşeri, ithal, veteriner, ıtriyat, kozmetik ve medikal depoların farklı ihtiyaçları için farklı sürümler.

B oyut Otomasyon sistemi, farklı tipteki depoların ihtiyaçlarına verimli çözümler sunabilmek için farklı versiyonlar üretmiştir. Böylece alt sektörün gerektirdiği özel ihtiyaçlarla bütünleşmiş bir otomasyon sistemi kullanacaksınız.

Etkin stok yönetimi

B oyut Otomasyon sistemi ile stoğunuzu etkin bir şekilde yönetebilirsiniz. Böylelikle hem gereksiz stok maliyetinden kurtulmuş, hem de satılacağını öngördüğünüz malların stokta düzenli ve istikrarlı olarak bulunmasını sağlamış olursunuz.

Miad Kontrolü

B oyut Otomasyon sistemi ile stoğunuzda bulunan ürünlerin miadlarını kontrol altında tutabilirsiniz. Hangi ürünlerin miadının yakın olduğunu kolayca görebilirsiniz.

Yedekleme

B oyut Otomasyon Sistemi ile kullanıcıları sistemden çıkartmadan çalışma anında yedekleme yapılabilir. Buna ek olarak zaman planlaması yapılarak, yedeklemenin başında bulunmadan istenilen saatte yedek almak mümkündür. Otomatik yedekleme sayesinde veri güvenliğini sağlamak için daha az çaba sarfedeceksiniz.

Sayım Programı

B oyut Otomasyon sistemi ile birlikte ücretsiz olarak sayım modülü verilir. Bu modül stok sayım işlemininin barkod veya elle yapılmasına olanak tanır. Sayım programı ile ilaçların fiyat ve miktar bilgileri en hızlı şekilde oluşturulup, işlenir.

Sürekli formdan çek dökümü

Y oğun olarak çek kesiyorsanız, sürekli forma çek kesme özelliği çok işinize yarayacak. Hatasız, hızlı ve okunaklı çek kesmek çok kolay.

Yetkilendirme

T üm modüllerde kullanıcı ve işlem bazında detaylı yetkilendirme yapılabilmesi mümkündür. Kullanıcıların sadece istenilen işleri yapmaları sağlanır. Yetkilendirme; hem güvenlik hem de istenmeyen hataların önüne geçmek için gereklidir.

Kampanya

K ampanya programı ile kolayca kampanya hazırlayabilir; satışta esas alınmak üzere Mal Fazlası, vade ve iskonto değerlerini girebilirsiniz. Kampanya düzenleme, alternatif satış koşulları oluşturmak ve satışları artırmak için etkili bir yoldur.

Finans Takibi

F inans yönetimi ile borçlar ve alacaklar yakından izlenir. Bu bölümden deponun ödeme dengesini ortaya koyan raporlar kolayca alınabilir.

Resmi Muhasebe

R esmi Muhasebe ve Mali Tablolar, tek düzen hesap planına uygun olarak çalışır. Diğer tüm modüllerle entegredir.