Ara Devir İşlemleri

Ara Devir

Yıl sonu devrinden sonra, önceki yıla yapılan girişler nedeniyle değişen bilgilerin yeni seneye aktarılma ihtiyacı bulunmaktadır. Bu aktarımları, depo çalışırken durumda iken yapabilirsiniz. Kullanıcıları sistemden çıkartmaya gerek yoktur. Ara Devir işlemini eski seneye ait bilgiler değiştiği sürece yapabilirsiniz.

1. Cari Hesap devir rakamları

E ski yıla ait çek, senet, alış faturasu veya iade faturasının sonradan gelmesi dolayısı ile, değişen cari hesap devir rakamın yeni seneye aktarır. İşlemden önce eski yıla ait hesap toplam kontrolünü çalıştırınız.

2. Muhasebe Açılış Fişi

D evir esnasına, 31 Aralık durumunu yansıtan geçici açılış fişi oluşturulur. Eski yıla ait resmi muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi ile yeni sene açılış fişinin tekrar oluşturulması gerekir. İşlem öncesi yeni seneye ait açılış fişini iptal etmek gereklidir.

3. Açık Hesaplar

E ski yıl finans bilgilerinde, yıl sonu devrinden sonra oluşan kayıtlarının yeni seneye aktarılmasını sağlar.

4. Çek / Senetler

S Eski yıla sonradan yapılan çek senet girişlerinin yeni seneye aktarılmasını sağlar. Bu işlemi yapmadan önce yeni seneye ait evrak numaralarının devir sırasında düzenlendiğini kontrol ediniz. Devirler yapıldıktan sonra Muhasebe/Finans birimlerine ulaşan, eski sene içinde alınmış çek senetlerin girişi hem eski, hem de yeni firmalardan yapılmalıdır. Aynı şekilde yeni yılda gerçekleşen çek/senet işlemlerinin akıbetleri de her iki firmaya işlenmelidir. Bilindiği gibi devir işleminden sonra, bir sonraki sene içinde işlemleri devam edecek olan çekler yeni firmaya aktarılır. Devir işleminden sonra, önceki sene tarihli olarak alınan ancak tahsilatı yeni senede yapılacak çeklerin, hem eski hem de yeni firmada görünmesi gerekmektedir. Devir işlemi sırasında sistemde kayıt edilmemiş bu çekler, eski firmaya girilip “Ara Devir” işlemiyle yeni firmaya aktarılabilirler. Çek/Senet sıra numaratörü bu yüzden ayarlanmalıdır. Sonradan yapılacak olan "Çek Senet Ara Devir" işleminin sorunsuz gerçekleşebilmesi için sene sonunda yapacağınız “Devir” işleminden sonra yeni firmada devam edecek olan çek/senet numaratörünün, sonradan gelebilecek evrakların yaklaşık miktarı kadar artırılması gerekmektedir. Çek/Senet sıra numarası ayrı takip eden depolarda CS-G1 ve CS-C1 , diğerlerinde CS-NO değiştirilmelidir. Eğer numaratör artırılmazsa yeni seneye gelen çekler ile eski firmaya girilen devir sonrası çekler aynı sıra numaralarını alırlar. Bu durumda çek/senet ara devir işlemi olanaksız hale gelir.